4 years ago

Công ty Thumbs Up cần tuyển: 02 PHP MAGENTO DEVELOPER
Mô tả công việc:
- Liên hệ 01208434004 Ms.Nguyên - mail: [email protected]
- PHP magento developers: phát triển extensions cho magento, phát triển các website làm trên nền tảng magento
- có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trên nền tảng Magento
- Thành thạo PHP, XHTML/CSS, MySql, JavaScript....
(file đính kèm

TUYỂN DỤNG PHP MAGENTO DEVELOPER.docx

Please log in to like,wonder,share and comment !
  • Details
  • Male
  • Living in United States
  • Social Links